Monitor Prawniczy / Aktualności

Umowa dotycząca spadku

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 83 ust. 2 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, iż nie znajduje on zastosowania do badania ważności wyboru prawa właściwego dokonanego przed 17.8.2015...

Zakres informacji w umowie kredytu konsumenckiego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 10 ust. 2 lit. t) dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że umowa o kredyt powinna zawierać istotne informacje dotyczące wszelkich pozasądowych mechanizmów...

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1a akapit czwarty ppkt (iii) dyrektywy 2004/109 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, które nakładają na...

Podatek VAT a sprzedaż bitcoinów

Nabycie a następnie sprzedaż bitcoi­nów dokonana podczas kilkunastu tysięcy transakcji w ciągu 2 lat może zostać uznana za czynności mieszczące się w ramach zarządu majątkiem prywatnym poprzez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850