Monitor Prawniczy / Aktualności

Śmierć uczestnika a zawieszenie postępowania

Śmierć uczestnika postępowania administracyjnego, do której doszło przed wniesieniem przez stronę skargi do sądu, nie stanowi podstawy zawieszenia postępowania sądowego. Podmiot taki nie staje się...

Warunki wykreślenia obiektu z rejestru zabytków

Nawet bardzo zły stan budynku i znaczna utrata wartości historycznej, artystycznej lub naukowej obiektu nie jest podstawą do wykreślenia go z rejestru zabytków. Jedynie całkowita utrata takiej...

Zakres stosowania dyrektywy 93/13

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż przedmiotowym zakresem stosowania tej dyrektywy nie są objęte warunki umowne odzwierciedlające przepisy prawa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078