Monitor Prawniczy / Aktualności

Obowiązek nauczania w języku urzędowym

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które, co do zasady, nakłada na placówki szkolnictwa wyższego...

Prawo pobytu „innego członka rodziny”

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 2 ak. 1 lit. a) dyrektywy 2004/38 należy interpretować w ten sposób, iż zawarte w tym przepisie pojęcie „wszelkich innych członków rodziny, którzy są członkami gospodarstwa...

Konsekwencje stwierdzenia abuzywności postanowień umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że dyrektywę 93/13, analizowaną w świetle zasady skuteczności, należy interpretować w ten sposób, iż stoi ona na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym dziesięcioletni...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078