Monitor Prawniczy / Aktualności

Ochrona renomowanych znaków towarowych

Ciężar dowodu w zakresie wykazania jednej z trzech form ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy, czyli prawdopodobieństwa czerpania nienależnych korzyści lub wyrządzenia szkody dla...

Skutki wadliwego delegowania sędziego

Akt delegowania sędziego przez Ministra Sprawiedliwości do innego sądu na czas określony nie dłuższy niż 2 lata musi wskazywać początkową i końcową datę delegacji. Delegowanie sędziego w oparciu o...

Właściwość sądu

Sąd Najwyższy uznał, że sąd, którego właściwość do rozpoznania sprawy została ustalona z delegacji nie może wszcząć sporu w trybie art. 38 § 1 Kodeksu postępowania karnego z sądem wyższego rzędu,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078