Monitor Prawniczy / Aktualności

Reklama telewizyjna

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł: – art. 4 ust. 1 dyrektywy 2010/13 oraz art. 11 KPP należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowania krajowego, które zakazuje nadawcom...

Federacja piłki nożnej podmiotem publicznym

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że drugą część alternatywy przewidzianej w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. c) dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy krajowa federacja sportowa posiada na...

Prawo do milczenia

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 14 ust. 3 dyrektywy 2003/6 i art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 596/2014 w zw. z art. 47 i 48 KPP należy interpretować w ten sposób, że pozwalają one państwom członkowskim na...

Termin nabycia nieruchomości w wyniku dziedziczenia

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że jeżeli w wyniku działu spadku doszło do przyrostu mienia spadkobiercy w stosunku do nabytego uprzednio udziału spadkowego, to nastąpiło nabycie nieruchomości...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 21/2021
Liczba tekstów: 4847