Monitor Prawniczy / Aktualności

Kryptoreklama

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że pkt 11 zd. 1 załącznika I do dyrektywy 2005/29 należy interpretować w ten sposób, iż przedsiębiorca „zapłacił” w rozumieniu tego przepisu za promocję produktu za pomocą publikacji treści...

Pozbawienie prawa pobytu ofiary przemocy domowej

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że w odniesieniu do zachowania prawa pobytu na terytorium danego państwa członkowskiego obywatele państw trzecich, będący małżonkami obywatela Unii, którzy byli ofiarami aktów przemocy...

Wpis w ewidencji gruntów

Decyzja w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków ma charakter jedynie deklaratoryjny. Zmiana wpisu w ewidencji gruntów nie stwarza automatycznie po stronie wpisanego...

Kara za zajęcie pasa drogowego ociepleniem budynku

Jeśli warstwa ocieplająca budynku przylegającego do chodnika znajduje się w pasie drogowym konieczne jest uzyskanie zezwolenia na jego zajęcie. Decyzja lokalizacyjna, zezwalając na umieszczenie w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836