Monitor Prawniczy / Aktualności

Zażalenie na wynagrodzenie likwidatora spółki

Na postanowienie sądu rejestrowego w przedmiocie wynagrodzenia likwidatora spółki komandytowej, ustanowionego przez sąd, przysługuje zażalenie do sądu II instancji, a nie innego składu sądu I...

Odszkodowanie dla pasażerów w przypadku odwołania lotu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż pasażerowi, który w następstwie odwołania lotu powrotnego sam rejestruje się na lot repatriacyjny...

Zastosowanie środków tymczasowych w procesach frankowych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z zasadą skuteczności należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie krajowemu orzecznictwu, zgodnie z którym sąd...

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną w całości ze względu na to, iż nie może ona dalej obowiązywać po usunięciu z niej nieuczciwych warunków, art. 6 ust. 1 i art....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2023
Liczba tekstów: 5063