Monitor Prawniczy / Aktualności

Sprzedaż alkoholu za pośrednictwem Internetu

Skoro ustawodawca wprost nie zakazał sprzedaży napojów alkoholowych z określonego w zezwoleniu punktu sprzedaży na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, np. formularza na stronie...

Przesłanki uznania postanowienia umowy za abuzywne

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które w sytuacji gdy warunek umowny powoduje znaczącą...

Prowizja agenta

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy 86/653 należy interpretować w ten sposób, iż można w drodze umowy wprowadzić odstępstwo od prawa, które ten przepis przyznaje przedstawicielowi handlowemu...

Egzekwowanie praw własności intelektualnej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie takiej wykładni przepisu krajowego, zgodnie z którą środek ochronny polegający na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085