Monitor Prawniczy / Aktualności

Zwrot kosztów doręczenia komorniczego od pozwanego

Poniesienie przez powoda kosztów związanych z doręczeniem za pośrednictwem komornika po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie uzasadnia zasądzenie tych kosztów od pozwanego na podstawie...

Odszkodowanie za uraz psychiczny pasażera

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 17 ust. 1 PrzewLotK należy interpretować w ten sposób, że za uraz psychiczny spowodowany u pasażera „wypadkiem” w rozumieniu tego postanowienia, który nie jest związany z...

Aktualizacja prospektu emisyjnego

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 99a lit. r dyrektywy 2009/65 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym spółka zarządzająca, która nie...

Wyłączenie z masy upadłości

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 2 pkt 5 oraz art. 3, 4, 57, 70 i 80 rozporządzenia Nr 1083/2006, art. 11, 54, 56 i 58 rozporządzenia Nr 1306/2013, a także art. 2 lit. i), art. 3 i 4 oraz art. 72 ust. 1...

Opróżnienie a wyłączenie budynku z użytkowania

Stwierdzenie nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa może nastąpić tylko wówczas, gdy naruszenie to jest oczywiste. Nie jest dopuszczalne opieranie się na okolicznościach ocennych, np....

Koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia akcji

W przypadku wniesienia akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, przekształconej następnie w spółkę kapitałową, odpłatne zbycie tych akcji przez spółkę kapitałową upoważnia do rozpoznania...

Koszty finansowania dłużnego a zapłata wekslem

Za koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie może zostać uznana zapłata za zakupione towary wekslem własnym, gdyż nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085