Monitor Prawniczy / Aktualności

Informowanie oferentów

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 dyrektywy 89/665 należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku stwierdzenia w toku rozpatrywania odwołania od decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego, że...

Uznanie rozwodu

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 2 pkt 4 rozporządzenia Bruksela II bis należy interpretować – w szczególności dla celów stosowania art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia – w ten sposób, iż dokument rozwodowy...

Braki konstrukcyjne skargi kasacyjnej

Skarga kasacyjna, w której nie wskazano zakresu żądanego uchylenia i zmiany zaskarżonego orzeczenia, podlegała odrzuceniu jako obarczona nieusuwalnym brakiem konstrukcyjnym – wynika z postanowienia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085