Monitor Prawniczy / Aktualności

Zakaz zatrudnienia biegłego rewidenta

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 22a ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/43 trzeba interpretować w ten sposób, iż biegłego rewidenta, takiego jak kluczowy partner firmy audytorskiej wyznaczony przez firmę audytorską w...

Koszty udzielenia informacji publicznej

Podmiot zwracający się o udzielenie informacji publicznej musi się liczyć z tym, że jeśli realizacja wskazanego we wniosku sposobu udostępnienia informacji wymaga analizy wraz z przeglądnięciem...

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd

Zgodnie z zasadą compensatio lucri cum damno, jeżeli dana rzecz została zniszczona, ale przedstawia jeszcze pewną wartość majątkową, to na poczet odszkodowania należy zaliczyć wartość tej rzeczy....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836