Monitor Prawniczy / Aktualności

Wyrok łączny

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 3 ust. 3 w zw. z motywem 14 decyzji ramowej 2008/675 należy dokonywać w ten sposób, że zezwala on na wydanie wyroku łącznego obejmującego nie tylko jedną lub więcej...

Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług

W przypadku, gdy strony nie zindywidualizowały w umowie dzieła, uniemożliwiając weryfikację jego wykonania i nie umówiły się z góry na określony rezultat, zaś przedmiotem umowy jest wykonanie...

Kompetencje sądu

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 288 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy, który w ramach postępowania przewidzianego w tym celu przez prawo wewnętrzne...

Odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 5 ust. 2 tiret trzecie dyrektywy 90/314 w zakresie, w jakim przewidziano w nim przesłankę zwolnienia organizatora imprezy turystycznej z odpowiedzialności za właściwe wykonanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836