Monitor Prawniczy / Aktualności

Dyskryminacja pasażera

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 7 i 15 dyrektywy 2000/43 w zw. z art. 47 KPP należy dokonywać w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które uniemożliwiają sądowi rozpoznającemu...

Wykonywanie zobowiązań alimentacyjnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 75 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Nr 4/2009 należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie wyłącznie do orzeczeń wydanych przez sądy krajowe w państwach, które były...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836