Monitor Prawniczy / Aktualności

Opóźnienia w płatnościach

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 w zw. z art. 4 dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, iż w sytuacji gdy w jednej i tej samej umowie przewidziano kolejne dostawy towarów lub kolejne...

Zakres kognicji sądu administracyjnego

Do kognicji sądu administracyjnego nie należy orzekanie w sprawach skarg na postanowienie wydane przez finansowy organ postępowania przygotowawczego II instancji o odmowie wniesienia do sądu wniosku o...

Uzupełnienie wpisu sądowego

Jeśli wpis sądowy został bez wezwania uiszczony przez skarżącego w niższej wysokości niż wpis należny, wówczas sąd powinien precyzyjnie sformułować wezwanie do jego uzupełnienia. Należy w nim wskazać,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070