Monitor Prawniczy / Aktualności

Odszkodowanie w związku z przekierowaniem lotu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że naruszenie przez obsługującego lot przewoźnika lotniczego ciążącego na nim obowiązku pokrycia kosztów...

Uprawnienie premiera do wyboru sędziów

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 19 ust. 1 ak. 2 TUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, które przyznają premierowi danego państwa członkowskiego...

Gminny program opieki nad zabytkami

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami rada gminy nie może uchylić obowiązującego programu opieki nad zabytkami bez jednoczesnego przyjęcia...

Wpis części nieruchomości do rejestru zabytków

Za dzieło architektury i budownictwa określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami można uznać nieruchomość składającą się z kilku połączonych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836