Monitor Prawniczy / Aktualności

Odszkodowanie dla pasażerów lotu łączonego

Ewa Skibińska (oprac.)

W celu odbycia podróży ze Stuttgartu do Kansas City, B (pasażerka) zawarła z biurem podróży umowę pośrednictwa w postaci jednego biletu elektronicznego, wystawionego na lot ze Stuttgartu do Zurychu...

Skuteczna ochrona sądowa

Ewa Skibińska (oprac.)

Zgodnie z bułgarskim prawem środki prawne skierowane przeciwko podustawowemu aktowi normatywnemu stają się, co do zasady, bezprzedmiotowe, jeżeli ten akt został zmieniony przed wydaniem wyroku. W...

Kompetencje Prezesa UKE

Ewa Skibińska (oprac.)

TOYA sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym i operatorem sieci. Spór pomiędzy tą spółką a Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczył decyzji wydanej przez niego,...

Odszkodowanie dla pasażerów lotu łączonego

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 2 lit. h) rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż pojęcie „lot łączony” obejmuje operację transportową składającą się z kilku lotów wykonywanych przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2023
Liczba tekstów: 5063