Monitor Prawniczy / Aktualności

Legitymacja do wytoczenia powództwa alimentacyjnego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że instytucja publiczna dochodząca w drodze powództwa regresowego zwrotu kwot wypłaconych tytułem alimentów na rzecz wierzyciela alimentacyjnego, w którego prawa wstąpiła względem dłużnika...

Krótkoterminowy wynajem

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 10 ust. 2 dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które ustanawia system uzależniający prowadzenie...

Uczestnicy postępowania rozgraniczeniowego

Sąd Najwyższy stwierdził, że nie ma przeszkód dla prowadzenia postępowania sądowego w sprawie rozgraniczenia w sytuacji, gdy na skutek przeprowadzenia postępowania dowodowego okaże się, że prawidłowe...

Limit akcji

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 63 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie przepisowi krajowemu, który przewiduje wynoszący 5% limit udziałów w kapitale spółki inwestycyjnej, jeżeli ten...

Zakres odpowiedzialności przewoźnika lotniczego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że rozporządzenie Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że przewoźnik lotniczy, który na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia zapewnił zakwaterowanie w hotelu...

Wielokrotny, krótkoterminowy wynajem

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 10 ust. 2 dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które ustanawia system uzależniający prowadzenie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772