Monitor Prawniczy / Aktualności

Powództwo wniesione przez organ administracyjny

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał uznał, że w tych okolicznościach wytaczając rozpatrywane powództwo francuski minister ds. gospodarki i finansów działał „w ramach wykonywania władzy publicznej (acta iure imperii)” w...

Reklama produktów leczniczych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, iż skuteczna ochrona zdrowia i życia ludzi wymaga w szczególności, aby produkty lecznicze były sprzedawane po rozsądnych cenach i aby w związku z tym konkurencja cenowa mogła...

Prawo członka zarządu do bycia zapomnianym

Ewa Skibińska (oprac.)

W niniejszej sprawie chociaż zdjęcia powodów przyczyniają się, w kontekście artykułu, w który się wpisują, do przekazywania wyrażonych w nim informacji i opinii, to, zdaniem TS, te zdjęcia mają poza...

Wpis od zażalenia na zwrot kosztów postępowania

Zwolnienie od pobierania opłat sądowych, o którym mowa w art. 227 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako:...

Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku

W sytuacji, gdy obie strony postępowania złożyły wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a jeden z nich został uznany za niedopuszczalny lub spóźniony, sąd I instancji powinien odmówić tej stronie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070