Monitor Prawniczy / Aktualności

Kolejny wniosek o azyl

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 33 ust. 2 lit. d) w zw. z art. 2 lit. q) dyrektywy 2013/32 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które przewiduje...

Odpowiedzialność emitenta

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 2 dyrektywy 2003/71 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie przepisom prawa krajowego, które w ramach powództwa z tytułu odpowiedzialności...

Środowisko naturalne nie jest dobrem osobistym

Prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. Ochronie, jako dobra osobiste (art. 23 w zw. z art. 24 i 448 KC), podlegają zdrowie, wolność, prywatność, do naruszenia (zagrożenia)...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836