Monitor Prawniczy / Aktualności

Koszt zarządzania umową konsumencką

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że warunek umowny taki jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, dotyczący kosztów zarządzania umową pożyczki, który...

Wykonanie ENA

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 ust. 3 decyzji ramowej 2002/584 w zw. z art. 4 Karty należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wykonujący organ sądowy dysponuje obiektywnymi, wiarygodnymi, dokładnymi...

Nielegalne dochody jako „wystarczające środki”

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/38 należy interpretować w ten sposób, iż małoletni obywatel Unii posiada wystarczające środki, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy...

Błąd systemu ePUAP nie może obciążać podatnika

Jeżeli przy doręczeniu decyzji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – systemu e-PUAP wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające adresatowi pobranie dokumentu, organ podatkowy doręcza...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2019
Liczba tekstów: 4580