Monitor Prawniczy / Aktualności

Jurysdykcja w sprawach usług lotniczych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że w kontekście lotu, który charakteryzuje dokonanie pojedynczej potwierdzonej rezerwacji dla całej trasy obejmującej kilka odcinków lotu, art. 7 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia...

Prawo pobytu małżonka obywatela Unii

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 20 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż stosunek zależności mogący uzasadniać przyznanie pochodnego prawa pobytu na podstawie tego postanowienia nie istnieje wyłącznie z...

Odpowiedzialność osób prawnych za wykroczenie

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że decyzję ramową należy interpretować w ten sposób, że nie nakłada ona na sąd państwa członkowskiego obowiązku odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego niezgodnego z art. 9...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2020
Liczba tekstów: 4619