Monitor Prawniczy / Aktualności

Sposób określenia RRSO w kredycie konsumenckim

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 10 ust. 2 lit. g) dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby w umowie o kredyt konsumencki RRSO została wyrażona nie za pomocą...

Naruszenie umowy licencyjnej

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że dyrektywy 2004/48 i 2009/24 należy interpretować w ten sposób, że naruszenie postanowienia umowy licencyjnej dotyczącej programu komputerowego, które odnosi się do praw własności...

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „wypadku” w rozumieniu tego postanowienia obejmuje wszystkie sytuacje mające miejsce na pokładzie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 4602