Monitor Prawniczy / Aktualności

Koszty ponoszone przez bank

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z zasadą skuteczności należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym w sytuacji braku...

Jurysdykcja w sprawach spadkowych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że prawo Unii, a w szczególności art. 267 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy orzekający w następstwie uchylenia wydanego przez...

Bezprawne uprowadzenie dziecka

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 15 ust. 1 rozporządzenia Bruksela II bis należy interpretować w ten sposób, że jedynymi przesłankami, od spełnienia których uzależniona jest możliwość wystąpienia przez sąd...

Kurs Prawa Nowych Technologii

Cykl 5 szkoleń. Źródła prawa nowych technologii. Przełomowe innowacje i prawo. Handel i marketing elektroniczny. Cyfrowe treści oraz cyfrowa rozrywka w Internecie. Cyberbezpieczeństwo oraz umowy IT.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070