Monitor Prawniczy / Aktualności

Dyskryminacja pasażera

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 7 i 15 dyrektywy 2000/43 w zw. z art. 47 KPP należy dokonywać w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które uniemożliwiają sądowi rozpoznającemu...

Wykonywanie zobowiązań alimentacyjnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 75 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Nr 4/2009 należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie wyłącznie do orzeczeń wydanych przez sądy krajowe w państwach, które były...

Wyrok łączny

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 3 ust. 3 w zw. z motywem 14 decyzji ramowej 2008/675 należy dokonywać w ten sposób, że zezwala on na wydanie wyroku łącznego obejmującego nie tylko jedną lub więcej...

Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług

W przypadku, gdy strony nie zindywidualizowały w umowie dzieła, uniemożliwiając weryfikację jego wykonania i nie umówiły się z góry na określony rezultat, zaś przedmiotem umowy jest wykonanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2021
Liczba tekstów: 4783