Monitor Prawniczy / Aktualności

Usługi płatnicze

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 58 dyrektywy 2007/64 należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „użytkownik usług płatniczych” w rozumieniu tego przepisu obejmuje posiadacza rachunku płatniczego, z...

Właściwość sądu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 26 ust. 1 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, iż ten przepis nie ma zastosowania w przypadku, takim jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, w...

Dostęp do zawodu adwokata

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 2 dyrektywy 98/3 należy interpretować w ten sposób, że ze względu na przewidzianą w tych przepisach niekompatybilność statusu mnicha z wykonywaniem zawodu prawnika stoi on na...

Zła wiara przedsiębiorstwa przesyłowego

Wybudowanie urządzeń przesyłowych na gruncie osoby trzeciej za jej zgodą wyrażoną bez zachowania formy aktu notarialnego świadczy o złej wierze posiadacza służebności – stwierdził Sąd Najwyższy.

Nieprzedawnialne roszczenie o wykup gruntu

Sąd Najwyższy stwierdził, że roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2019
Liczba tekstów: 4512