Monitor Prawniczy / Aktualności

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 16 lit. l) dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, iż wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy przewidziany w tym przepisie jest skuteczny wobec konsumenta, który...

Ochrona sądowa w sprawach frankowych

Ewa Skibińska (oprac.)

W ocenie TS tego rodzaju nieprawidłowości nie mają takiego charakteru i wagi, aby stworzyć rzeczywiste ryzyko, że pozostałe władze, w szczególności władza wykonawcza, mogłyby skorzystać z nienależnych...

Opłata za kopię na użytek prywatny

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2001/29 należy dokonywać w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu transponującemu wyjątek przewidziany w tym...

Kwalifikacja pisma w postępowaniu administracyjnym

Jeśli z pisma jednoznacznie nie wynika, czy stanowi ono podanie złożone w indywidualnej sprawie administracyjnej, czy skargę w trybie skargowo-wnioskowym, należy przyjąć, że chodzi o podanie – wynika...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916