Monitor Prawniczy / Aktualności

Utrata kompetencji krajowego organu antymonopolowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że zasadę ne bis in idem ustanowioną w art. 50 KPP należy interpretować w ten sposób, iż znajduje ona zastosowanie do naruszeń prawa konkurencji takich jak nadużycie pozycji...

Nielegalny pobyt uchodźcy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3, 4, 6 i 15 dyrektywy 2008/115 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie umieściło w ośrodku detencyjnym obywatela państwa...

Wykorzystanie danych osobowych w postępowaniu karnym

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58 w zw. z art. 7, 8 i 11 oraz 52 ust. 1 KPP należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym przyznającym prokuraturze,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2021
Liczba tekstów: 4766