Monitor Prawniczy / Aktualności

Dywidendy dla zarządu

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 14–14b dyrektywy 2009/65, a także art. 13 ust. 1 dyrektywy 2011/61 oraz pkt 1 i 2 załącznika II do niej należy interpretować w ten sposób, iż przepisy dotyczące polityki i praktyk w...

Zwolnienie z obowiązku wypłaty odszkodowania

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż jeżeli port lotniczy rozpoczęcia danych lotów lub pochodzenia danego samolotu jest odpowiedzialny za...

Uznanie orzeczenia arbitrażowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 34 pkt 1 rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, iż przy założeniu, że art. 34 pkt 3 tego rozporządzenia nie ma zastosowania do wyroku powtarzającego...

Paczkomat jako obiekt budowlany

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w świetle art. 29 ust. 2 pkt 28 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane, dodanego ustawą z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2022
Liczba tekstów: 4958