Monitor Prawniczy / Aktualności

Brexit

Ewa Skibińska (oprac.)

Sąd odrzucił skargę jako niedopuszczalną, ponieważ zaskarżona decyzja, która nie wywiera wiążących skutków prawnych mogących mieć wpływ na interesy skarżących, zmieniając w istotny sposób sytuację...

Produkty lecznicze

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że przepisy art. 3, 25 i 26 rozporządzenia Nr 726/2004 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisowi krajowemu upoważniającemu AIFA do monitorowania...

Zakaz handlu w niedzielę

„Przeważająca działalność”, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305; dalej jako: ustawa),...

Zarzut przedawnienia wyegzekwowanego świadczenia

Sąd Najwyższy stwierdził, że podniesienie zarzutu przedawnienia co do świadczenia, które zostało wyegzekwowane, w pozwie opartym na regulacjach z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia nie powoduje, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 4458