Monitor Prawniczy / Aktualności

Kolejny wniosek o azyl

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 40 ust. 4 dyrektywy 2013/32 należy interpretować w ten sposób, że nie pozwala on państwu członkowskiemu, które nie przyjęło szczególnych aktów dokonujących transpozycji tego...

Obowiązek posiadania przy sobie dowodu tożsamości

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 21 ust. 1 TFUE oraz art. 4 i 36 dyrektywy 2004/38 w świetle art. 49 ust. 3 KPP należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie systemowi sankcji karnych, w...

Dokument w języku niezrozumiałym dla ukaranej osoby

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 20 ust. 3 decyzji ramowej 2005/214 należy interpretować w ten sposób, iż upoważnia on organ państwa wykonującego do odmowy wykonania orzeczenia w rozumieniu art. 1 lit. a) tej...

Wyrejestrowanie pojazdu

Postępowanie w sprawie wyrejestrowania pojazdu może być wszczęte wyłącznie na wniosek właściciela, który powinien wskazać podstawę wyrejestrowania i przedłożyć wymagane dokumenty – wskazał Naczelny...

Błędy organu nie obciążają płatnika

Jeśli ZUS, naruszając art. 79a § 1 KPA, nie wskaże przedsiębiorcy, że niezłożenie dokumentów rozliczeniowych w wymaganym terminie pozbawi go prawa do zwolnienia ze składek, to nie może później odmówić...

Adres strony postępowania sądowoadministracyjnego

Sąd może wezwać do uzupełnienia braku formalnego skargi, tylko jeśli środek zaskarżenia nie może otrzymać prawidłowego biegu. Podanie przez skarżącego adresu miejsca prowadzenia działalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850