Monitor Prawniczy / Aktualności

Status osoby fizycznej zarządzającej spółką

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że postanowienia rozdziału II sekcja 5 (art. 18–21) Konwencji z Lugano II należy interpretować w ten sposób, że umowa wiążąca spółkę z osobą fizyczną, która zarządza tą spółką, nie kreuje...

Dyskryminujące niemieckie winiety

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wprowadzając opłatę za użytkowanie infrastruktury dla pojazdów samochodowych osobowych i przewidując jednocześnie zwolnienie z podatku od pojazdów samochodowych w wysokości co najmniej...

Zasada niezawisłości sędziowskiej

Ewa Skibińska (oprac.)

W dniu 2.10.2018 r. Komisja wniosła skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE. Komisja twierdziła, że obniżając wiek przejścia w stan spoczynku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 15/2019
Liczba tekstów: 4528