Monitor Prawniczy / Aktualności

Odszkodowanie dla pasażerów lotu łączonego

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 2 lit. h) rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż pojęcie „lot łączony” obejmuje operację transportową składającą się z kilku lotów wykonywanych przez...

Opóźnienia w płatnościach

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 w zw. z art. 4 dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, iż w sytuacji gdy w jednej i tej samej umowie przewidziano kolejne dostawy towarów lub kolejne...

Zakres kognicji sądu administracyjnego

Do kognicji sądu administracyjnego nie należy orzekanie w sprawach skarg na postanowienie wydane przez finansowy organ postępowania przygotowawczego II instancji o odmowie wniesienia do sądu wniosku o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2022
Liczba tekstów: 4998