Monitor Prawniczy / Aktualności

Przetwarzanie danych osobowych w celach dziennikarskich

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 9 dyrektywy 95/46 należy interpretować w ten sposób, iż okoliczności faktyczne takie jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, tzn. nagranie na wideo policjantów na...

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że oceny kwestii, czy w konkretnym przypadku dany środek porozumiewania się na odległość przewiduje ograniczoną przestrzeń lub ograniczony czas na przedstawienie informacji, zgodnie z art....

Obowiązek utworzenia służby BHP przez pracodawcę

Nawet gdy pracodawca zatrudniający powyżej 100 osób nie ma kompetentnych pracowników do wykonywania zadań służby BHP, to i tak jest zobligowany do jej utworzenia i nie ma wyboru pomiędzy utworzeniem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2019
Liczba tekstów: 4483