Monitor Prawniczy / Aktualności

Kompensata dla ofiar przestępstw umyślnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 12 ust. 2 dyrektywy 2004/80 należy interpretować w ten sposób, iż ryczałtowego odszkodowania przyznanego ofiarom przestępstwa związanego z użyciem przemocy na tle seksualnym w...

Nieuczciwe praktyki handlowe zagranicznych przedsiębiorstw

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 1 ust. 1 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy dokonywać w ten sposób, że zawarte w tym przepisie pojęcie „sprawy cywilne i handlowe” obejmuje spory między organami państwa...

Słup reklamowy o dużych gabarytach jako budowla

Prawidłowo dokonane przez inwestora zgłoszenie nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania, jeżeli prowadzone roboty budowlane są niezgodne z zakresem prac podanym w zgłoszeniu. Posadowiona na...

Odwołanie komornika sądowego ze względu na wiek

Odwołanie komornika sądowego w momencie osiągnięcia wieku 65 lat bez względu na kondycję psychiczną czy fizyczną stanowi dyskryminację bezpośrednią ze względu na wiek. Artykuł 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2020
Liczba tekstów: 4696