Zmiany obowiązujących przepisów KPC

Zmiany wynikające z noweli z 7.2.2014 r.

A A A

7.2.2014 r. została uchwalona przez Sejm nowelizacja KPC. Akt ten został opublikowany w Dz.U. poz. 435 z 3.4.2014 r.

W wyniku nowelizacji art. 394 § 1 pkt 9 KPC otrzymał nowe następujące brzmienie: „[Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest]: 9) zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka”.

Na skutek tej samej nowelizacji nowe brzmienie otrzymał także art. 394² § 1. Stosownie do treści wskazanego unormowania na postanowienie wydane przez sąd drugiej instancji w przedmiocie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przysługiwać będzie zażalenie do innego składu tego sądu (tzw. zażalenie poziome).

Nowelizacja uzupełniła zatem cytowane wyżej przepisy o możliwość skarżenia postanowień przyznających zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Nowe przepisy weszły w życie 18.4.2014 r.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany obowiązujących przepisów KPC
Olga Sztejnert-Roszak (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny