Wynagrodzenie adwokatów za szkolenie aplikantów jako informacja publiczna

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznał, że informacja o wynagrodzeniu wypłacanym przez samorząd adwokacki adwokatom, którzy prowadzą zajęcia z aplikantami adwokackimi lub inne czynności związane ze szkoleniem aplikantów jest informacją publiczną.

 

Fundacja B. zwróciła się do Okręgowej Rady Adwokackiej w Ł. o udostępnienie informacji w formie kserokopii lub skanów umów cywilnoprawnych zawartych w 2014 r. przez samorząd adwokacki z adwokatami, których przedmiotem było odpłatne przeprowadzenie zajęć z aplikantami adwokackimi lub inne czynności związane ze szkoleniem aplikantów. Ponieważ Fundacja B. nie uzyskała wnioskowanych informacji, wniosła skargę na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w Ł. Organ wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na fakt, że żądane kopie umów zostały przekazane skarżącej.

WSA w Łodzi umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu. Jak podkreślono, wniosek strony skarżącej dotyczył udostępnienia informacji publicznej, zaś organ był podmiotem zobowiązanym do jej udzielenia. W uzasadnieniu wskazano, że istota skargi na bezczynność polega na tym, iż sąd, uwzględniając taką skargę, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Postępowanie wywołane skargą na bezczynność organu ograniczone jest do badania przez sąd, czy organ miał wynikający z prawa obowiązek udostępnienia informacji publicznej i czy dokonał tego w terminie określonym w art. 13 ustawy z 6.9.2011 r. o dostępie do informacji publicznej (t. jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 782). Sąd wyjaśnił, że postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe, ponieważ po wniesieniu skargi do sądu Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. doręczyła skarżącej przesyłkę zawierającą żądaną informację publiczną. Zatem zobowiązanie organu do podjęcia określonych czynności, w tym wypadku do udzielenia żądanej przez stronę skarżącą informacji publicznej, byłoby bezprzedmiotowe.

Wyrok WSA w Łodzi z 14.10.2015 r., II SAB/Łd 137/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wynagrodzenie adwokatów za szkolenie aplikantów jako informacja publiczna
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny