Sprawozdanie z obchodów jubileuszu Profesora Janusza Jankowskiego

A A A

W dniu 23.11.2018 r. w reprezentacyjnych wnętrzach łódzkiego Pałacu Alfreda Biedermanna odbyły się uroczyste obchody jubileuszu siedemdziesiątych urodzin Profesora Janusza Jankowskiego. Wydarzenie to było również okazją do świętowania blisko 50-lecia pracy Jubilata w Uniwersytecie Łódzkim, z którym jest związany od początku studiów prawniczych.


Uroczystość rozpoczęła się od wysłuchania walca a-moll Fryderyka Chopina. Następnie Pani Doktor Anna Barańska przywitała licznie zebranych gości z samym Jubilatem na czele. Nie sposób przy tym wymienić wszystkie osoby, które zechciały wraz z Profesorem Januszem Jankowskim uczestniczyć w tym dostojnym wydarzeniu. Należy mieć bowiem na względzie, że obok najwyższych władz uniwersyteckich oraz kolegium dziekańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w obchodach jubileuszu udział wzięli m.in. procesualiści cywilni z niemal wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, urzędujący i byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Prezes i sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziowie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, przedstawiciele palestry, radcowie prawni, notariusze i komornicy, oraz nie mniej liczne grono pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, współpracowników i uczniów Profesora Janusza Jankowskiego z Katedry Postępowania Cywilnego I, a także Jego najbliższych. O wielkim zainteresowaniu tym wydarzeniem niech świadczy fakt, że nie wszyscy przybyli do Pałacu Alfreda Biedermanna mogli znaleźć miejsce w przestronnej Auli, w której odbywała się gala poświęcona Profesorowi Januszowi Jankowskiemu. Okoliczność ta jednak nie powinna szczególnie dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę takie cechy charakteru Jubilata jak Jego serdeczność, życzliwość i gościnność.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych na uroczystość Doktor Anna Barańska odczytała listy gratulacyjne dla Profesora Janusza Jankowskiego od osób, które nie mogły wziąć udziału w tym wydarzeniu.

Następnie głos zabrali niektórzy z gości honorowych. W pierwszej kolejności gratulacje na ręce Profesora Janusza Jankowskiego złożyli Jego Magnificencja Profesor Antoni Różalski – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Profesor Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Po władzach uniwersyteckich swoje życzenia dla Jubilata oraz ciepłe i pełne humoru wspomnienia związane z Jego osobą wygłosili: Profesor Marek Zirk-Sadowski – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Profesor Andrzej Jakubecki piastujący funkcję prezesa Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Dalsze publiczne gratulacje i podziękowania za wieloletnią współpracę pochodziły od przedstawiciela Izby Komorniczej w Łodzi, Wydawnictwa C.H.Beck oraz Spółki Currenda.

Kolejno nadszedł czas na wspomnienie osoby szacownego Jubilata przez Doktor Annę Barańską, wraz z którą w Katedrze Postępowania Cywilnego, a następnie w Katedrze Postępowania Cywilnego I pracuje nieprzerwanie od 1970 r. Doktor Anna Barańska wskazała na nietuzinkowość postaci Profesora Janusza Jankowskiego. Jubilat dzięki swojej otwartości i niebywałej zręczności w kontaktach międzyludzkich jeszcze w latach 70-tych został opiekunem i przewodnikiem po Polsce licznych zagranicznych gości odwiedzających Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Z niektórymi z nich zawarł zaś wieloletnie przyjaźnie, podtrzymywane dzięki kultywowaniu sztuki epistolograficznej. Doktor Anna Barańska zwróciła uwagę na zamiłowanie Profesora Janusza Jankowskiego do filmu oraz muzyki poważnej, o którym wie ten, kto choć trochę poznał Jubilata. Swoją pasją kulturalną jest bowiem w stanie zarazić każdego, a swoim współpracownikom od lat poleca zapoznawanie się z kinematograficznymi nowościami, z obejrzenia których skrupulatnie rozlicza. Doktor Anna Barańska odniosła się również do tego, jakim szefem przez lata był Profesor Janusz Jankowski – troskliwym, wyrozumiałym i wspierającym. Podkreśliła wyjątkowy talent Jubilata do doboru współpracowników. Stworzył On bowiem zespół Katedry zgrany i lubiący się, daleki od wzajemnej rywalizacji oraz ufający sobie. Na koniec Doktor Anna Barańska dziękowała za blisko 50 lat współpracy i przyjaźni. Życzyła Profesorowi Januszowi Jankowskiemu zdrowia i dobrej kondycji, tak by nadal żył pełnią życia, otoczony gronem wiernych przyjaciół.

Po przybliżeniu sylwetki Jubilata, laudację na Jego cześć wygłosił Profesor Sławomir Cieślak – Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego i pierwszy habilitowany uczeń Profesora Janusza Jankowskiego. Profesor Sławomir Cieślak nakreślił życiorys Jubilata oraz zaprezentował Jego dorobek naukowy i zawodowy. Przypomniał o obronie rozprawy doktorskiej pt. „Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej”, wydaniu rozprawy habilitacyjnej „Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego” oraz książki profesorskiej zatytułowanej „Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego (Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym)”. Przybliżył główne obszary zainteresowań naukowych Profesora Janusza Jankowskiego, na czele z sądowym postępowaniem egzekucyjnym i ustrojem organów egzekucyjnych. Podkreślił, że Jubilat znacznie rozwinął polską myśl prawniczą oraz współtworzył dorobek polskiej i światowej nauki prawa cywilnego procesowego, m.in. jako referent krajowy z zakresu postępowania cywilnego na międzynarodowych kongresach prawa porównawczego i jako członek prestiżowej paryskiej Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego. Profesor Sławomir Cieślak zwrócił również uwagę, że Jubilat oddziaływał na praktykę stosowania prawa – współtworząc, a także redagując komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego oraz opiniując przez ponad 20 lat nowelizacje przepisów procedury cywilnej. Nie pominięto również istotnego dorobku dydaktycznego Profesora Janusza Jankowskiego, który wypromował 6 doktorów, z których dotychczas trzech uzyskało stopień doktora habilitowanego, a jeden tytuł profesorski. Nie zapomniano również o odznaczeniach państwowych i uniwersyteckich, którymi został uhonorowany Jubilat: Złotym Krzyżu Zasługi, Medalu Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwu i Nauce oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Bezpośrednio po wygłoszeniu laudacji Profesor Sławomir Cieślak wraz ze wszystkimi pracownikami i doktorantami Katedry Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawicielem Wydawnictwa C.H.Beck wręczył Profesorowi Januszowi Jankowskiemu Księgę Jubileuszową zatytułowaną „Ars in vita. Ars in iure”. Dzieło to stworzone przez blisko 70 autorów i wydane dzięki uprzejmości Wydawnictwa C.H.Beck zawiera przekrojową analizę zagadnień koncentrujących się głównie wokół węzłowych i aktualnych problemów szeroko pojętego postępowania cywilnego. Tytuł Księgi Pamiątkowej jest przy tym nieprzypadkowy. Nawiązuje bowiem do łączenia przez Jubilata pasji zawodowej z zamiłowaniem do sztuki oraz kunsztu naukowego z talentem do życia w sposób piękny i ciekawy.

Po uroczystym wręczeniu Księgi Jubileuszowej przyszedł czas na zabranie głosu przez samego Profesora Janusza Jankowskiego. Wzruszony Jubilat podziękował wszystkim zebranym gościom za przybycie i uczestniczenie w tej jakże ważnej dla Niego uroczystości. Wspomniał ciepło o osobach, które wywarły największe piętno na jego karierze zawodowej – o swoim Mistrzu – Profesorze Witoldzie Broniewiczu oraz starszym koledze i przyjacielu – Profesorze Feliksie Zedlerze. Profesor Janusz Jankowski z właściwą sobie skromnością odniósł się do własnego dorobku. Skupił się na osiągnięciach swoich uczniów, nie eksponując w żadnej mierze własnych zasług i dokonań. W sposób dla siebie charakterystyczny – pełen humoru i dystansu – przytaczał natomiast anegdoty związane z Jego osobą i Jego karierą naukową. Jubilat spuentował wystąpienie postulatem, by Jego imieniem nie nazywać bibliotek ani sal wykładowych, lecz wydziałowy bufet, z którego większa liczba osób przecież chętniej korzysta.

Podsumowując część oficjalną obchodów Jubileuszu Profesora Janusza Jankowskiego organizowanych przez Uniwersytet Łódzki wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół WPiA UŁ, prowadząca uroczystość Doktora Anna Barańska podziękowała mecenasom tego wydarzenia za roztoczone patronaty i udzielone wsparcie. Szczególne podziękowania zostały skierowane dla Wydawnictwa C.H.Beck, które umożliwiło wydanie Księgi Jubileuszowej.

Następnie zaś zgromadzeni w auli Pałacu Alfreda Biedermanna wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego oraz mieli możliwość, już w okolicznościach mniej formalnych, złożyć osobiste życzenia Jubilatowi. Na tym to wydarzenie jednak się nie skończyło. Wraz z Profesorem Januszem Jankowskim zaproszeni goście, współpracownicy i bliscy świętowali do godzin wieczornych. Szanowny Jubilat jest bowiem nie tylko wybitnym naukowcem i nauczycielem akademickim, lecz także duszą towarzystwa. Stąd też w tym szczególnym dniu nie sposób się było z Nim rozstać.
adw. dr Marcin Kostwiński- adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprawozdanie z obchodów jubileuszu Profesora <em><strong>Janusza Jankowskiego</strong></em>
Marcin Kostwiński
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny