Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej

A A A
Wyrok NSA
Skutkiem wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej nie jest powstanie przychodu u wspólnika – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

 

Grzegorz S. złożył wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia akcji spółki akcyjnej jako wkładu do spółki komandytowej. Jak wskazał we wniosku, osoba fizyczna, będąca polskim rezydentem podatkowym, posiada ok. 90% akcji w spółce akcyjnej, która ma siedzibę w Polsce, akcje te zostały objęte po wpłaceniu wkładu pieniężnego i będą wniesione jako wkład do spółki komandytowej z siedzibą w Polsce. W umowie spółki komandytowej wyceniono udziały w spółce akcyjnej według wartości rynkowej i od tej kwoty będzie zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca podkreślił również, że wnoszone tytułem wkładu akcje nie stanowią przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu właściwych przepisów prawa podatkowego. Grzegorz S. zwrócił się o wyjaśnienie: „Czy w momencie wniesienia udziałów do spółki komandytowej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie osoby fizycznej lub spółki komandytowej?”. W ocenie wnioskodawcy żaden ze wskazanych podmiotów nie uzyskuje na skutek takiego działania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Minister Finansów stwierdził jednak, że żaden z przepisów regulujących kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia akcji spółki kapitałowej do spółki osobowej. Wniesienie akcji do spółki osobowej powoduje zmianę właściciela, którym staje się spółka osobowa, w rezultacie dochodzi do odpłatnego zbycia wnoszonych udziałów. Minister uznał, że do powstania przychodu dojdzie w dacie wniesienia akcji i będzie on podlegał opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jednocześnie wskazał, że wartość wniesionych akcji spółki akcyjnej nie będzie natomiast nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników spółki komandytowej.

 

Grzegorz S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił interpretację w części uznającej stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Stwierdził bowiem, że uznanie przez Ministra Finansów, że sytuacja, w której osoba fizyczna wnosi posiadane akcje spółki akcyjnej jako wkład do spółki komandytowej wywoła skutek w postaci powstania po stronie osoby wnoszącej akcje przychodu było nieuprawnione. Czynność ta nie ma charakteru odpłatnego. Wniesienie akcji spółki akcyjnej jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej nie pociąga za sobą otrzymania przez osobę dokonującą aportu odpłatności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił również, że nie ma możliwości ustalenia co jest przychodem w takim przypadku, jaką wartość osoba wnosząca wkład niepieniężny otrzymuje lub ma otrzymać w zamian za niego. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność stanowiska przedstawionego przez WSA w Warszawie i oddalił skargę kasacyjną organu.

 

Wyrok NSA z 22.9.2010 r., II FSK 836/09

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny