Prawo własności przemysłowej

A A A
31 sierpnia 2007

Ustawa z 29.6.2007 r. o zmianie ustawy – prawo własności przemysłowej (dalej jako: PrWłPrzem) wprowadza zmiany dotyczące terminu „wprowadzanie do obrotu”. Tym samym rozszerzono karalność na wtórne transakcje towarami z podrobionym znakiem towarowym.

 

W życie weszły pkt. 66 i 67 pierwszego artykułu nowelizacji. Zmieniono w nich brzmienie kontrowersyjnego art. 305 PrWłPrzem, który przewidywał sankcję karną za oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym w celu ich wprowadzenia do obrotu lub wprowadzanie do obrotu oznaczonych takim znakiem towarów. Wątpliwości budziło zwłaszcza sformułowanie „wprowadzanie do obrotu”.

 

W uchwale z 24.5.2005 r. (I KZP 13/05) SN stwierdził, że termin ten oznacza przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym. Ustawa nie zawierała definicji legalnej terminu, stąd SN stwierdził, że należy stosować jego wykładnię cywilistyczną. Zgodnie z nią, „wprowadzenie do obrotu” następuje w momencie utraty kontroli nad tymi przedmiotami przez osobę uprawnioną. Oznaczało to więc wyłącznie pierwszą transakcję wyrobem, przy czym rozstrzygająca była chwila wydania rzeczy. SN powołał się wówczas także na argument tzw. wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy (art. 155 ust. 1 PrWłPrzem). W myśl tego przepisu prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania oferowania lub dalszego obrotu towarami oznaczonymi tym znakiem, jeśli towary te zostały uprzednio, zgodnie z prawem, wprowadzone do obrotu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. A więc pierwsze legalne przeniesienie władztwa nad przedmiotem oznaczonym znakiem towarowym powoduje wyczerpanie się, a przez to wygaśnięcie prawa do znaku.

 

Obecne brzmienie przepisu art. 305PrWłPrzem: „Kto w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 2 lat”.

 

Zmieniono także regulację art. 306 PrWłPrzem, dając możliwość zasądzenia przepadku materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, także w przypadku skazania z art. 305 § 2 PrWłPrzem (typ uprzywilejowany przestępstwa).

 

Pozostałe zmiany wprowadzone przez nowelizację wchodzą w życie 1.11.2007 r.

 

Dz.U. Nr 136, poz. 958

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo własności przemysłowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny