Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych, Prawo o notariacie

A A A
9 czerwca 2007

Ustawa z 29.3.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (dalej jako: ZmPrAdwU) zwiększa uprawnienia ministra sprawiedliwości wobec korporacji: adwokatów, radców prawnych i notariuszy oraz określa kryteria sprawowania przez niego nadzoru nad ww. korporacjami.

 

Do ustawy – Prawo o adwokaturze wprowadzono zapis o nadzorze ministra sprawiedliwości nad działalnością samorządu adwokackiego, nadzór ten jest już obecnie sprawowany – mimo braku wyraźnego przepisu regulującego tę materię. Przyczyną wprowadzenia takiego uregulowania było istnienie podobnego zapisu w ustawie o radcach prawnych.

 

Jednocześnie nadzór ten zostanie rozszerzony w stosunku do samorządów: adwokackiego i radcowskiego. Organy tych samorządów zobowiązano do przesyłania ministrowi sprawiedliwości odpisu każdej uchwały w ciągu 21 dni od jej podjęcia. Minister może natomiast zwrócić się do SN o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organów samorządowych w terminie:

 

     

  • 3 miesięcy od dnia ich doręczenia lub
  • 6 miesięcy od dnia ich doręczenia – jeśli uchwała rażąco narusza prawo.
  •  

 

Regulacja ta odnosi się także do samorządu notarialnego.

 

ZmPrAdwU przewiduje również, że od uchwały okręgowej rady adwokackiej, podjętej w pierwszej instancji w sprawach indywidualnych, zainteresowany będzie mógł się odwołać do prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, a od uchwały prezydium NRA – do ministra sprawiedliwości. W tych sprawach chodzi o odmowę wpisu na listę aplikantów adwokackich i adwokatów oraz skreślenia z tych list.

 

Do ministra sprawiedliwości będzie się można także odwołać od uchwały prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu, skreślenia z listy radców prawnych oraz odmowy wpisu na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich.

 

Minister sprawiedliwości będzie mógł też polecić wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym przeciwko adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu, a w przypadku radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego – dochodzenia dyscyplinarnego lub postępowania przed sądem dyscyplinarnym. Ministrowi sprawiedliwości i stronom przysługiwałoby odwołanie od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne w ciągu 14 dni od daty doręczenia im odpisów.

 

W ustawie – Prawo o notariacie wprowadzono zapis (do art. 16 § 1 pkt 2a PrNot), zgodnie z którym MS odwołuje notariusza, który ukończył 70 lat (takie same regulacje obowiązują w stosunku do sędziów oraz prokuratorów).

 

Dz.U. Nr 80, poz. 540

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych, Prawo o notariacie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny