Orzeczenie co do wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

A A A

Uczestnik postępowania może zaskarżyć apelacją postanowienie w sprawie o podział majątku wspólnego także wtedy, gdy sąd nie zamieści w nim wyodrębnionego redakcyjnie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

 

W sprawie o podział majątku wspólnego Krystyna N. wniosła o ustalenia nierównych udziałów i przyznanie jej na wyłączność domu. Jak dowodziła, jej żądanie jest zasadne z uwagi na to, że dom został zbudowany ze środków pochodzących z darowizn otrzymanych od jej matki, zaś były mąż – Jarosław N. po ślubie nie pracował i nadużywał alkoholu. Sąd I instancji przyznał Krystynie N. dom, zobowiązując ją jednocześnie do spłaty na rzecz byłego męża 140 tys. zł. W uzasadnieniu orzeczenia wyjaśniono, że darowizny przekazywane przez matkę Krystyny N. zostały dokonane rzecz obojga małżonków. Sąd uznał, że nie ma podstaw do ustalenia nierównych udziałów, jednak takie postanowienie nie zostało zamieszczone w sentencji orzeczenia.

Krystyna N. wniosła apelację zarzucając sądowi I instancji brak rozstrzygnięcia w sentencji co do wniosku o ustalenie nierównych udziałów. Sąd II instancji przedstawił SN pytanie prawne o następującej treści: „Czy pominięcie w postanowieniu o podziale majątku wspólnego, mimo zgłoszenia żądania, orzeczenia w przedmiocie ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym uprawnia uczestnika postępowania do wniesienia apelacji od tego rozstrzygnięcia, czy tylko do złożenia wniosku o uzupełnienie postanowienia?”.

Jak wyjaśniono, w KPC istotne elementy sentencji i uzasadnienia wyroku (postanowienia co do istoty sprawy) zostały zróżnicowane i ustawowo wyraźnie wskazane w art. 325 i art. 328 § 2 KPC. Rozstrzygnięcie sądu o żądaniach stron zostało wymienione w art. 325 KPC jako obligatoryjny element sentencji wyroku, a nie jego uzasadnienia. W ocenie sądu II instancji, sentencja orzeczenia powinna zawierać m.in. rozstrzygnięcie o żądaniach stron zarówno co do żądania głównego, jak i żądań ubocznych. Bez względu na jego treść, czyli uwzględnienie lub nie żądania strony, rozstrzygnięcie musi zostać zamieszczone w treści sentencji. Konsekwencją pominięcia w sentencji orzeczenia kończącego sprawę w danej instancji rozstrzygnięcia o całości żądania objętego pozwem jest pozbawienie strony możliwości zaskarżenia orzeczenia, nie można bowiem zaskarżyć orzeczenia, które nie istnieje.

Sąd Najwyższy uznał, że nawet jeśli sąd nie zamieści w sentencji postanowienia wyodrębnionego redakcyjnie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, uczestnik postępowania może je zaskarżyć apelacją.

Uchwała SN z 13.5.2016 r., III CZP 6/16

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Orzeczenie co do wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny