"Odpowiedzialność dyrektora, kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych, spraw pracowniczych" - konferencja

A A A

APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej, we współpracy z Wydawnictwem Beck, organizuje wyjątkowe wydarzenie:

 

KONFERENCJĘ

 

Odpowiedzialność dyrektora,

 

kierownika jednostki sektora finansów publicznych

 

w zakresie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych, spraw pracowniczych

 

2-3 października 2012 r., Warszawa, Hotel Lord

 

%fot2% Celem konferencji, przygotowanej specjalnie dla Dyrektorów i Kluczowych Osób w jednostkach sektora finansów publicznych, jest omówienie obszarów odpowiedzialności, spoczywających właśnie na najważniejszych osobach podejmujących decyzje w Urzędzie w zakresie wybranych, najbardziej newralgicznych i najczęściej kontrolowanych obszarów. 

 

W Konferencji wezmą udział wybitni eksperci:

 

Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Ewaryst Kowalczyk, Paweł Granecki

 

W programie Konferencji:

 

   

 1. Organizacja postępowania o udzielenie zamówienia – analiza najczęściej popełnianych błędów.

 2. Prawidłowy wybór trybu udzielenia zamówienia – przesłanki stosowania trybów nie podstawowych w świetle orzecznictwa GKO i kontroli Prezesa UZP.

 3. Przygotowanie właściwych ze względu na wybrany tryb dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

 4. Zmowy Przetargowe.

 5. Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

 6. Kogo dotyczy odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Podmioty podlegające ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 7. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie procesów gromadzenia środków. %fot1%

 8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków.

 9. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontroli zarządczej.

 10. Kto musi a kto może być odpowiedzialny za wdrożenie kontroli zarządczej w świetle szczegółowych wytycznych Ministra Finansów?

 11. Procedury kontroli zarządczej.

 12. Jak przeprowadzać monitoring i ocenę kontroli zarządczej?

 13.  

Szczegółowy program oraz formularz rejestracyjny >

 

apexnet

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
"Odpowiedzialność dyrektora, kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych, spraw pracowniczych"<br /> - konferencja
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny