Nowelizacja prawa wodnego – drogi rowerowe i szlaki turystyczne

A A A

21.6. 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 4.4.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 659).  

Nowelizacja prawa wodnego, nazywana publicystycznie „nowelizacją rowerową”, w szczególności:  

  1. Znosi zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rowerem (dotychczas było to wykroczenie – zob. art. 80 KW przed i po nowelizacji).
  2. Poruszanie się po wałach przeciwpowodziowych nie ma jednak charakteru nieograniczonego. W szczególności bowiem, zgodnie z art. 88n ust. 3a PrWod, w przypadku gdy zagrożona jest szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych oraz w razie wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność ograniczenia możliwości poruszania się po wałach, jak również w razie konieczności wykonania prac związanych z konserwacją lub remontem wałów przeciwpowodziowych właściciel lub zarządca wału przeciwpowodziowego wprowadza czasowy zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych.
  3. W przypadku budowy drogi rowerowej oraz wyznaczania szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią jak i na wałach przeciwpowodziowych ustanawia się procedurę zgłoszenia (zob. dodane art. 88l ust. 1a–1e oraz art. 88n ust. 2a–2e).

Nowelizacja, jak to wskazano w uzasadnieniu projektu, mając pogodzić z jednej strony ograniczone możliwości wykorzystania pod zabudowę obszarów zagrożonych powodzią oraz wykorzystania urządzeń chroniących przed powodzią w postaci wałów przeciwpowodziowych, utrzymuje w zasadzie zakazy z tym związane.  Z drugiej strony  –ułatwia (wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe) budowę dróg dla rowerów lub wyznaczanie szlaków turystycznych rowerowych i pieszych przyczyniając się zarazem do projektowania ciekawych krajobrazowo szlaków turystycznych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja prawa wodnego – drogi rowerowe i szlaki turystyczne
Bartosz Draniewicz (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny