Nieprawidłowy podział miejsc postojowych a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

A A A


Prawo do korzystania z miejsca postojowego objęte jest rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych – stwierdził Sąd Najwyższy.

Stan faktyczny oraz orzeczenia sądów I i II instancji

M.G. w 2001 r. nabył mieszkanie o powierzchni ponad 400 m2, z którym było związane prawo do korzystania z dwóch miejsc postojowych w podziemnym parkingu o ponadstandardowych rozmiarach – zajmujących normalne trzy miejsca. Kilka lat później G.S. nabył mniejsze mieszkanie, do którego przypisane było jedno miejsce postojowe. Miejsce to wyznaczono na powierzchni obejmującej miejsca postojowe sąsiada. Gdy zarządzający wspólnotą mieszkaniową deweloper zmienił układ miejsc, zmniejszając te przyznane M.G., lokator wystąpił do sądu domagając się uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem rzeczy. W trakcie postępowania ustalono, że w umowach sprzedaży mieszkań było zawarte pełnomocnictwo uprawiające dewelopera do określania miejsc postojowych w garażu, który był częścią wspólną nieruchomości mieszkaniowej, należącą do wszystkich właścicieli mieszkań.

Sądy I i II instancji uwzględniły żądanie uznając, że drugiego z nabywców nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Nie mógł nabyć prawa do miejsca postojowego, które już wcześniej zostało sprzedane przez developera innemu lokatorowi.

Orzeczenie SN

Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu II instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu stwierdzono, że należy ustalić, czy nie doszło do przekroczenia zakresu umocowania przez dewelopera, który uzyskał pełnomocnictwo jedynie do podziału miejsc postojowych, a nie obrotu tymi miejscami. Sąd Najwyższy podkreślił, że sądy niższych instancji nie wzięły pod uwagę przepisów ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 716) i ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 845). Choć w pierwszej z wymienionych ustaw brak jest regulacji uprawnień do miejsc postojowych znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, do w drodze analogii iuris można wykorzystać unormowania wiążące prawo do lokalu mieszkalnego z prawem do miejsca w garażu w drugiej ze wskazanych ustaw. W ocenie SN, skoro deweloper sprzedawał mieszkania wraz z miejscami postojowymi, to jednocześnie doszło do sprzedaży udziałów w części nieruchomości wspólnej, czyli lokalu garażowym. Skoro G.S. nabył lokal mieszkalny, to nabył też udział w lokalu garażowym i może powoływać się na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych (zob. wyrok SN z 13.7.2005 r., I CK 28/05, Legalis). W rezultacie samo dzielenie miejsc postojowych jest jedynie czynnością faktyczną.

Wyrok SN z 8.2.2019 r., I CSK 770/17

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nieprawidłowy podział miejsc postojowych a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny