IX Krajowy Zjazd Adwokatury w Warszawie

A A A

Adwokat Joanna Agacka-Indecka została nowym prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jerzy Naumann – nowym prezesem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, a adw. Sławomir Ciemny – ponownie przewodniczącym Wyższej Komisji Rewizyjnej – tak zadecydowali delegaci IX Krajowego Zjazdu Adwokatury.

 

Krajowy Zjazd wybrał również 24 członków Naczelnej Rady Adwokackiej, 26 sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz 7 członków Wyższej Komisji Rewizyjnej. Spośród kandydatów do NRA najwięcej głosów otrzymał adw. Andrzej Michałowski, a z kandydatów na sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – adw. Jan Ciećwierz.

 

W pierwszym dniu obrad udział wzięli przedstawiciele innych samorządów: radców prawnych, komorników, lekarzy, a nawet po raz pierwszy – psychiatrów sądowych, ponadto przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa – sędzia Stanisław Dąbrowski, adwokaci–seniorzy, adwokaci–posłowie i senatorowie obecnej kadencji parlamentarnej oraz liczni reprezentanci adwokatur europejskich, m.in. Belgii, Białorusi, Czech, Izraela, Rumunii, Ukrainy i Węgier.

 

Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano adw. Henryka Romańczuka.

 

W przyjętych przez aklamację pierwszych uchwałach Zjazd przyznał Wielkie Odznaki „Adwokatura Zasłużonym”. Otrzymali je profesorowie: Wiesław Chrzanowski, Marek Safjan i Andrzej Zoll oraz trzej prezesi Naczelnej Rady Adwokackiej: Maciej Bednarkiewicz, Czesław Jaworski i Stanisław Rymar. Odbyła się również uroczystość wręczenia odznak „Adwokatura Zasłużonym”, przyznanych przez Prezydium NRA 19 wybitnym, zaangażowanym w działalność samorządową osobom.

 

Wiele serdecznych i ważnych słów skierowali do członków palestry zaproszeni goście. Minister Sprawiedliwości – prof. Zbigniew Ćwiąkalski w krótkim wystąpieniu przedstawił najważniejsze i najpilniejsze cele na nowym stanowisku. Minister zapewnił, że przy reformie polskiego wymiaru sprawiedliwości będzie współpracował ze wszystkimi środowiskami prawniczymi, od których oczekuje konkretnych rozwiązań i opracowań. Podkreślił, że liczy przy tym na życzliwość, wiedzę i doświadczenie adwokatury.

 

Po wystąpieniach sprawozdawczych Prezesa NRA, Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Delegaci docenili pracę ustępujących władz: udzielili skwitowania większością głosów: 234 za, 26 przeciw przy 16 wstrzymujących się.

 

Pierwszy dzień zakończył się przekazaniem sztandaru i łańcucha adwokatury nowo wybranej Prezes NRA. Joanna Agacka-Indecka otrzymała również Wielką Odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

 

Drugi dzień Zjazdu poświęcony był dyskusji nad przyszłością adwokatury i treścią uchwał zjazdowych. IX Krajowy Zjazd Adwokatury podjął uchwałę programową wyznaczającą kierunki działania na najbliższe lata. Uchwała podkreśla m.in. konieczność zachowania zagwarantowanej konstytucyjnie pozycji ustrojowej adwokatury, wzmocnienie jej roli publicznej, utrzymanie odrębności zawodu adwokata oraz aplikacyjnego dostępu do zawodu.

 

Pani mec. Joannie Agackiej-Indeckiej serdecznie gratulujemy!

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
IX Krajowy Zjazd Adwokatury w Warszawie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny