Co nowego w prawie UE?

A A A

31.7.2014 r. KE opublikowała roczne sprawozdanie z działalności unijnych służb celnych w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej w 2013 r. (Report on EU customs enforcement of intellectual property rights. Results at the EU border 2013).

Ze sprawozdania wynika, że w 2013 r. służby celne Państw Członkowskich UE w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (obecnie zastąpionego rozporządzeniem PEiR nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003), zatrzymały prawie 36 milionów wyrobów, co do których istniało podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej. Łączna wartość zatrzymanych towarów przekroczyła 760 milionów euro. Polskie służby celne w oparciu o przepisy rozporządzenia nr 1383/2003 zatrzymały w 2013 r. prawie 2,5 miliona towarów, co w porównaniu do liczby towarów zatrzymanych w 2012 r. stanowiło wzrost o 786%. Pełna treść sprawozdania, zawierającego także dane statystyczne dotyczące rodzaju, pochodzenia i sposobu transportu podrobionych produktów zatrzymanych przez służby celne Państw Członkowskich UE dostępna jest na stronie internetowej KE.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co nowego w prawie UE?
Anna Gołębiowska (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny