Co nowego w prawie UE?

A A A

2.10.2014 r. został wydany „Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru odróżniającego/ o charakterze mało odróżniającym)”. Komunikat wypracowany został w oparciu o ścisłą współpracę urzędów patentowych państw członkowskich UE oraz OHIM w ramach „Programu Konwergencji”, którego celem jest harmonizacja praktyk dotyczących znaków towarowych w całej Europie.

Komunikat zawiera wytyczne w kwestii podejścia do wpływu elementów pozbawionych charakteru odróżniającego lub o charakterze mało odróżniającym na ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd występującego pomiędzy znakami towarowymi. W świetle wspólnej praktyki stanowiącej załącznik do komunikatu, gdy porównywane oznaczenia posiadają wspólny element, bądź wspólne elementy o charakterze nieznacznie odróżniającym, ocena ryzyka konfuzji ma skupiać się na wpływie pozostałych elementów obydwu znaków (tj. elementów niepokrywających się) na całościowe wrażenie wywierane przez te znaki. Pokrywanie się elementu bądź elementów o charakterze nieznacznie odróżniającym zwykle bowiem nie skutkuje samo w sobie prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd. Komunikat jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co nowego w prawie UE?
Anna Gołębiowska (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny