Co nowego w prawie UE?

A A A

24.12.2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16.12.2015 r., które zmienia przepisy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych. Zmiany wejdą w życie po upływie 90 dni od opublikowania rozporządzenia, czyli 23.3.2016 r.

Jedną z zasadniczych zmian wynikających z nowej regulacji jest wprowadzenie nowego nazewnictwa. Z dniem 23.3.2016 r. dotychczasowe wspólnotowe znaki towarowe zostaną zastąpione znakami towarowymi UE. W odniesieniu do znaków towarowych zarejestrowanych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) przed wskazaną datą oraz znaków już zgłoszonych, ale jeszcze nie zarejestrowanych, zmiana nazwy nastąpi automatycznie i nie będzie wymagać podejmowania żadnych dodatkowych działań ze strony podmiotów uprawnionych.

Na podstawie przedmiotowego rozporządzenia dojdzie również do zmian w systemie opłat urzędowych. Wysokość opłat ulegnie ogólnemu obniżeniu, przy czym szczególnie w zakresie opłat z tytułu przedłużenia prawa ochronnego na znak towarowy. Obecnie obowiązująca opłata za przedłużenie rejestracji w formie papierowej zostanie zmniejszona z kwoty 1500 € do kwoty 1000 €. Natomiast opłata za zgłoszenie w formie elektronicznej będzie wynosić 850 €, zamiast dotychczasowej opłaty w wysokości 1350 €. Ponadto zmiany będą obejmować także zmniejszenie opłaty podstawowej za zgłoszenie znaku towarowego, a także sposób jej wyliczenia. Aktualnie za zgłoszenie znaku towarowego w formie papierowej do trzech klas towarowych należy uiścić opłatę 1050 €, przy czym zgłoszenie on-line to koszt w wysokości 900 €. Po zmianach opłata za zgłoszenie znaku w jednej klasie będzie wynosiła 1000 €, a dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną – 850 €. Opłata za drugą klasę unijnego znaku towarowego będzie kosztować dodatkowe 50 €, natomiast za każdą kolejna klasę – 150 €. Podane powyżej kwoty dotyczą ochrony znaku towarowego przez okres 10 lat.

Zgodnie z nowymi przepisami skrócony zostanie termin, w którym rozpoczyna bieg termin 3 miesięczny na zgłoszenie sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego. Na podstawie art. 156 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wynosi on obecnie 6 miesięcy od daty dokonania publikacji zgłoszenia przez Urząd. Po 23.3.2016 r. bieg 3-miesięcznego terminu na wniesienie sprzeciwu będzie się rozpoczynał 1 miesiąc od daty dokonania publikacji zgłoszenia.

Oprócz zmian w prawie wspólnotowym dotyczącym znaków towarowych, zmieni się także nazwa unijnej agencji do spraw własności intelektualnej. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) od marca tego roku będzie nosił nazwę Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co nowego w prawie UE?
Anna Gołębiowska (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny