Podczas 3 paneli dyskusyjnych na Konferencji omówione zostaną najważniejsze problemy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 1/2020
Przez reprezentowanie stowarzyszenia zwykłego, które powstało przed wejściem w życie ZmPrStowU oraz nie dokonało wpisu do ewidencji po 20.5.2016 r. – nie można rozumieć dokonywania czynności prawnej ze skutkiem dla tego stowarzyszenia1. Postanowienie NSA z 8.9.2017 r., I OSK 2274/15, Legalis ...
Monitor Prawniczy | 22/2019
W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce zapadło wiele wyroków, w których sądy uznawały, że doszło do naruszenia dobra osobistego w postaci tożsamości narodowej. Wśród katalogu dóbr osobistych, z pewnością jest to nowe dobro, niewymienione w art. 23 Kodeksu cywilnego, ale wskazywane przez judykaturę....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2020
Liczba tekstów: 4590