Zapraszamy na ogólnopolską konferencję  poświęconą reformie KPC. Konferencja odbędzie się w  Warszawie w dniu 4 października 2019 r. Wnikliwe omówienie zmian oraz dyskusja z uznanymi specjalistami pomoże w zrozumieniu i stosowaniu nowych przepisów.       
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 16/2019
1. W razie stwierdzenia przesłanek które wymienione są w art. 632 § 2 KC, ten przepis, jako szczególny wyłączający stosowanie przepisu ogólnego jakim jest art. 3571 KC, stanowi, co do zasady, podstawę prawną rozstrzygnięcia w sprawie. Artykuł 632 KC dotyczący umowy o dzieło ma per analogiam...
Monitor Prawniczy | 12/2019
Ochrona środowiska, jako szczególne wyzwanie świata współczesnego, należy przede wszystkim do zadań władzy publicznej, o czym stanowią przepisy art. 5 in fine, art. 58 ust. 4 i art. 74 ust. 2 Konstytucji RP. Stosownie jednak do brzmienia art. 86 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do dbałości o...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2019
Liczba tekstów: 4534