Monitor Prawniczy | 5/2019
Artykuł dotyczy kwestii uczestnictwa osoby duchownej w procesie karnym w różnych rolach procesowych i sprzężonych z nimi uprawnień procesowych w aspekcie przestrzegania zakazu dowodowego, o którym stanowi art. 178 pkt 2 KPK. Na wstępie autorka rozważa problem pewnej dwoistości tej regulacji....
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 5/2019
Przepisy rozdziału 55a KPK o skardze na wyrok sądu odwoławczego, uchylający wyrok sądu I instancji i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania, znajdują odpowiednie zastosowanie (art. 741 pkt 1 ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych – t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 233 ze zm.1) w postępowaniu...
Monitor Prawniczy | 5/2019
Ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne1 przez ponad dwadzieścia lat swego obowiązywania sprawiała i nadal sprawia ogromne problemy w praktyce. Tymczasem zakresem podmiotowym obejmuje bardzo szeroką grupę funkcjonariuszy...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2019
Liczba tekstów: 4470