Monitor Prawniczy |
Artykuł przedstawia analizę pojęć typowo cywilistycznych, które występują w obrębie prawa karnego, w szczególności przy kompensacyjnym środku obowiązku naprawienia szkody. Znaczna część pojęć związanych z obowiązkiem odszkodowawczym ma swoje korzenie w prawie cywilnym. Należy odnotować, że coraz...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 10/2019
W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, niestanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 KC. Uchwała SN z 10.8.2018 r., III CZP 22/18, Legalis ...
Monitor Prawniczy | 10/2019
Niniejszy artykuł, z uwagi na obszerność materii, porusza jedynie najbardziej istotne, z punktu widzenia sądowego, problemy przy stosowaniu przepisów dotyczących zakazu prowadzenia działalności gospodarczej skupiając się tylko na jednej, choć najczęściej występującej w praktyce, podstawie orzeczenia...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 4505