Monitor Prawniczy | 9/2019
Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest pierwszym etapem postępowania upadłościowego. Od jego wyniku zależy to, czy wobec określonej osoby zostanie przeprowadzone właściwe postępowanie upadłościowe, w trakcie którego nastąpi likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli....
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 9/2019
W wypadku czynu, wyczerpującego znamiona dwóch albo więcej przepisów ustawy karnej, który stanowi przestępstwo podlegające kumulatywnej kwalifikacji prawnej (art. 11 § 2 KK), termin przedawnienia jego karalności wyznaczany jest, na podstawie art. 101 KK, w oparciu o wysokość kary grożącej za to...
Monitor Prawniczy | 9/2019
Jednym z kluczowych obowiązków administratora danych osobowych wynikających z RODO1 jest zidentyfikowanie sytuacji, w których konieczne jest zawarcie umowy2 powierzenia przetwarzania spełniającej warunki wskazane w art. 28 RODO. W wielu sytuacjach rozstrzygnięcie, czy w konkretnej sytuacji należy...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 4493