W trakcie IV Forum zostanie przedstawiony nie tylko dorobek myśli prawniczej, lecz także nowe spostrzeżenia i doświadczenia zebrane pod wpływem obserwacji praktyki sądowej. Wnikliwe omówienie aktualnych zagadnień procesowych wywołujących najpoważniejsze trudności oraz dyskusja z uznanymi...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 16/2022
Abstract: Pojęcie „wygląd opakowań jednostkowych” Sprawa C-370/20, której przedmiotem był wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (wykładnia art. 8 ust. 3 i 8 dyrektywy 2014/40/UE), dotyczyła podmiotu prowadzącego dwa supermarkety w Monachium, oferującego wyroby tytoniowe za...
Monitor Prawniczy | 15/2022
Abstract: Nowelizacje PPK i PPE weszły w życie – kolejna nowelizacja w planach W treści artykułu dokonano szczegółowej analizy nowelizacji ustawy o PPK oraz ustawy o PPE. Autor zwrócił uwagę, na nowe obowiązki dla pracodawców oraz pracowników będących uczestnikami jednej z tych form budowania...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2022
Liczba tekstów: 4953