Monitor Prawniczy |
Czy można zatrudnić idealnego pracownika? Jak reagować na trudne sytuacje w relacjach z klientami? Dlaczego warto wyjść ze strefy komfortu? Dobra organizacja pracy oraz zarządzanie – jaki ma wpływ na wyższe przychody? Dlaczego szef ma najwięcej pracy? Jak czerpać satysfakcję z pracy w obliczu...
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 14/2021
Możliwe jest podejście, iż w razie uwzględnienia apelacji w zakresie punktu wyroku oddalającego żądanie główne pozwu, uwzględniające interes strony powodowej w szerszym zakresie – jak słusznie wskazał Sąd Apelacyjny – „pochłonie się” rozstrzygnięcie dotyczące jedynie braku związania niektórymi...
Monitor Prawniczy | 13/2021
Scalenie i podział nieruchomości jest instytucją bardzo ważną dla urzeczywistnienia postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Instytucja ta pozwala na wydzielenie gruntów o większej powierzchni w przypadku ich znacznego rozdrobnienia. Następuje to poprzez scalenie wszystkich...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2021
Liczba tekstów: 4805