Doroczna konferencja ochrony danych osobowych, której już VIII edycja odbywa się w tym roku, jest ważnym miejscem wymiany poglądów specjalistów z zakresu prawnej ochrony danych osobowych.
Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 20/2022
Abstract: Brak zgody współtwórcy na wykonywanie prawa autorskiego do całości utworu jako źródło naruszenia autorskich praw majątkowych Omawiany wyrok daje możliwość spojrzenia na zagrożenia prawne związane z zawarciem umowy licencyjnej z punktu widzenia licencjobiorcy i zwrócenia uwagi na...
Monitor Prawniczy | 20/2022
Abstract: Zbywanie nieruchomości (łac. alienatio immobilium) przez osoby prawne Kościoła Katolickiego na rzecz innych podmiotów Niniejszy artykuł przedstawia skomplikowane relacje zachodzące między normami obowiązującego w Polsce porządku prawnego a normami prawa kanonicznego, regulującymi...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974