Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne

Pobieranie świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Nie jest dopuszczalne równoczesne pobieranie dwóch konkurencyjnych lub wyłączających się świadczeń z ubezpieczenia społecznego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wyrok SN z 6.12.2016 r.,...

Prawo do emerytury pomostowej

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie, która oprócz spełnienia innych warunków wykazuje okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów tzw. ustawy...

Podleganie ubezpieczeniu społecznemu

Nie treść, lecz sposób wykonania umowy decyduje o podleganiu ubezpieczeniom społecznym. Wyrok SN z 14.9.2016 r., II UK 342/15 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski, Sędziowie SN: Beata...

Umowa o dzieło

Umowa o przeprowadzenie bliżej niesprecyzowanych wykładów, których tematy pozostawiono do uznania wykładowcy, nie jest umową o dzieło. Wyrok SN z 11.8.2016 r., II UK 316/15 Przewodniczący Sędzia SN ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2247