Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne

Płatnik składek

Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych kreuje dwie kategorie płatników składek. Wyrok SN z 5.11.2012 r., II UK 46/12 Przewodniczący...

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop jest przychodem pracownika stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Wyrok SN z 12.9.2012 r., II UK 45/12 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka,...

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne

W sprawie o podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wartość zaskarżenia należy liczyć odrębnie wobec każdego ubezpieczonego pracownika. Wyrok SN z 26.6.2012 r., II UK 290/11 ...

Odbywanie podróży służbowej

Pracownicy, których praca z istoty polega na przemieszczaniu na pewnym obszarze, nie odbywają podróży służbowych. Wyrok SN z 28.6.2012 r., II UK 284/11 Przewodniczący Sędzia SN Roman Kuczyński,...

Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Utrata źródła zarobkowania w wieku zbliżonym do emerytalnego nie jest wystarczającą przesłanką prawa do świadczenia przedemerytalnego. Wyrok SN z 3.7.2012 r., II UK 323/11 Przewodniczący Sędzia SN...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244