Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne

Uwzględnienie okresów ubezpieczenia w innym państwie

Nie jest dopuszczalne arbitralne uwzględnienie okresów ubezpieczenia w innym państwie przez określoną instytucję danego państwa ani podwójne uwzględnienie tych samych okresów. Postanowienie SN (7) z...

Warunki uzyskania renty rodzinnej

O prawie właściwym, czyli o warunkach uzyskania renty rodzinnej, decyduje prawo z chwili śmierci członka rodziny. Wyrok SN z 4.9.2014 r., I UK 19/14 Przewodniczący Sędzia SN Jolanta...

Odpowiedzialność za zobowiązania składkowe spółki

W sprawie wszczętej odwołaniem od decyzji organu rentowego przenoszącej na członka zarządu spółki odpowiedzialność za jej zobowiązania składkowe statusu zainteresowanego nie posiada ani ta spółka ani...

Określenie daty niewypłacalności pracodawcy

Określenie daty niewypłacalności jako dnia wydania orzeczenia sądowego wynika z ustawy i jest zgodne ze standardami prawa unijnego. Wyrok SN z 5.8.2014 r., I PK 4/14 Przewodniczący Sędzia SN Bogusła...

Brak prawa do zasiłku chorobowego a jego utrata

Rozróżnić należy brak prawa do zasiłku chorobowego od jego utraty. Wyrok SN z 11.9.2014 r., II UK 581/13 Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska, Sędziowie SN: Romualda Spyt (sprawozdawca), Zbigniew...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2265