Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Praca w energetyce jako praca w szczególnych warunkach

Dozór nad pracami palaczy kotłów parowych lub wodnych nie realizuje dyspozycji zatrudnienia „w energetyce” w rozumieniu działu II wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z...

Essentialia negotii umowy o pracę

Więzy rodzinne (pokrewieństwo) między stronami stosunku pracy nie zwalniają z obowiązku ścisłego określenia essentialia negotii umowy o pracę (art. 29 § 1 KP), gdyż w przeciwnym wypadku umowa jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450