Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Zwolnienie z pracy z powodu nabycia prawa do emerytury

Spełnienie przez pracownika warunków nabycia prawa do emerytury jest społecznie usprawiedliwioną przesłanką jego wyboru do zwolnienia z pracy w ramach racjonalizacji zatrudnienia. Wyrok SN z 3.12.2003...

Zawieszenie prawa do emerytury

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt nie rozwiąże wszystkich stosunków pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury (art. 103 ust. 2a ustawy z...

Prawo do wcześniejszej emerytury

Przepis art. 29 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353), określający warunki uzyskania prawa do emerytury...

Zawieszenie prawa do emerytury

W celu uniknięcia zawieszenia prawa do emerytury (art. 103 ust. 2a ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.)...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480