Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Wniosek o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury

Ubezpieczony, który we wniosku o podjęcie wypłaty emerytury zawieszonej nieprzerwanie od dnia ustalenia prawa do niej nie zgłosił wniosku o ponowne obliczenie podstawy tego świadczenia - stosownie do...

Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem

Warunkiem nabycia prawa do emerytury określonej w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15.5.1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi...

Zwolnienie z pracy z powodu nabycia prawa do emerytury

Spełnienie przez pracownika warunków nabycia prawa do emerytury jest społecznie usprawiedliwioną przesłanką jego wyboru do zwolnienia z pracy w ramach racjonalizacji zatrudnienia. Wyrok SN z 3.12.2003...

Zawieszenie prawa do emerytury

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt nie rozwiąże wszystkich stosunków pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury (art. 103 ust. 2a ustawy z...

Prawo do wcześniejszej emerytury

Przepis art. 29 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353), określający warunki uzyskania prawa do emerytury...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440