Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Wcześniejsza emerytura

Przy ustalaniu okresów zatrudnienia warunkujących nabycie prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym nie jest możliwe zaliczenie okresu pracy w szczególnym charakterze nauczyciela do okresów pracy...

Osiągnięcie wieku emerytalnego przyczyną wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego jest nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 KP. Wyrok SN z 4.11.2004 r., I PK 7/04 Przewodniczący...

Wniosek o podjęcie wypłaty zawieszonej emerytury

Ubezpieczony, który we wniosku o podjęcie wypłaty emerytury zawieszonej nieprzerwanie od dnia ustalenia prawa do niej nie zgłosił wniosku o ponowne obliczenie podstawy tego świadczenia - stosownie do...

Wcześniejsza emerytura z tytułu opieki nad dzieckiem

Warunkiem nabycia prawa do emerytury określonej w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 15.5.1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419