Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Podstawa wymiaru emerytury

Wysokość emerytury ubezpieczonej, która w stanie prawnym obowiązującym po 1.7.2004 r. nabyła prawo do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu...

Ustanie lub zawieszenie prawa do emerytury

Abstrakcyjne i ogólne pouczenie przez organ rentowy o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do emerytury powoduje, że świadczeniobiorca nie ma obowiązku zwrotu nienależnie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419