Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Renta inwalidzka dla cywilnych ofiar wojny lub represji

Wykładni art. 18 ust. 1 TWE należy dokonać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, na podstawie którego państwo to odmawia, w sposób generalny i w każdych...

Emerytura wojskowa

Emerytura wojskowa wraz z podwyższeniem z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą, przewidzianym w art. 15 ust. 4 ustawy z 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych...

Ustalanie prawa do emerytury

Przy ustalaniu prawa do emerytury warunkiem niezbędnym uwzględnienia okresu składkowego, wymienionego w art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

Odprawa emerytalna

Pobranie przez pracownika w 1981 r. odprawy rentowej z tytułu okresowego ustania stosunku pracy w związku z nabyciem prawa do renty chorobowej na podstawie art. 29a ustawy z 23.1.1968 r. o powszechnym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419