Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Skład sądu

Rozpoznanie zażalenia na postanowienie sądu I instancji w przedmiocie obciążenia strony kosztami sądowymi następuje w składzie jednego sędziego (art. 397 § 2 zd. 2 KPC). Uchwała SN z 3.2.2009 r., I...

Prawo żołnierza zawodowego do emerytury wojskowej

Prawo żołnierza zawodowego do emerytury wojskowej nie zależy od tego, czy decyzja o zwolnieniu ze służby miała wadę z art. 156 § 1 KPA powodującą później stwierdzenie jej nieważności. W wojskowym...

Ustalanie prawa do emerytury

Przy ustalaniu prawa do emerytury warunkiem niezbędnym uwzględnienia okresu składkowego wymienionego w art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

W razie odmowy przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy – orzeczeniem o uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 46 ustawy z 30.10.2002 r. o...

Pakiet socjalny jako źródło prawa pracy

Postanowienia porozumienia zbiorowego (pakietu socjalnego), zawartego w procesie prywatyzacji bezpośredniej polegającej na wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki, pomiędzy związkami zawodowymi...

Przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury

Emerytura przyznana na zasadach ogólnych, przy założeniu, że wymagane okresy składkowe i nieskładkowe zostały ustalone prawidłowo, stanowi świadczenie nieutracalne. Nie dotyczy to wcześniejszej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431