Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Ustanie niezdolności do pracy

1. Ustanie „poprzedniej niezdolności do pracy” (art. 9 ust. 2 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszonego w razie choroby i macierzyństwa t.jedn.: Dz.U. z...

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z o.o.

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.,...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Uchwała SN (7) z 10.9.2009 r., I UZP 5/09 Przewodniczący Prezes SN Walerian...

Płatnik składek ubezpieczeniowych

Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe chorobowe i wypadkowe z tytułu...

Ustrojowa funkcja SN

Ustrojową funkcją SN jest sprawowanie nadzoru judykacyjnego, w tym zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych. Z tego punktu widzenia każdy zarzut skargi kasacyjnej, który ma na celu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2021
Liczba tekstów: 2409