Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nie jest decyzją. Odmowa wydania takiego zaświadczenia nie może być postanowieniem, lecz tylko decyzją (art. 83b ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o...

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia

W związku z finansowaniem świadczeń z ubezpieczeń społecznych w systemie obowiązującym od 1.1.1999 r. z różnych funduszy upadła tzw. zasada jednej renty i wniosek o przyznanie prawa do świadczenia nie...

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą nie wlicza się wynagrodzenia za pracę uzyskanego w okresie 12 miesięcy kalendarzowych...

Ustanie niezdolności do pracy

1. Ustanie „poprzedniej niezdolności do pracy” (art. 9 ust. 2 ustawy z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszonego w razie choroby i macierzyństwa t.jedn.: Dz.U. z...

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z o.o.

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.,...

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne

Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Uchwała SN (7) z 10.9.2009 r., I UZP 5/09 Przewodniczący Prezes SN Walerian...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440