Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Ustalenie wysokości renty rodzinnej

Dopuszczalne jest ustalenie wysokości renty rodzinnej od wysokości renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która przysługiwałaby zmarłemu w warunkach określonych w art. 61 ustawy 17.12.1998...

Zatrudnienie w Ochotniczych Hufcach Pracy

Zatrudnienie w Ochotniczych Hufcach Pracy nie może być uznane za pracę w szkolnictwie specjalnym. Wyrok SN z 9.3.2010 r., I UK 267/09 Przewodniczący Sędzia SN: Katarzyna Gonera, Sędziowie SN:...

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek nie jest decyzją. Odmowa wydania takiego zaświadczenia nie może być postanowieniem, lecz tylko decyzją (art. 83b ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o...

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia

W związku z finansowaniem świadczeń z ubezpieczeń społecznych w systemie obowiązującym od 1.1.1999 r. z różnych funduszy upadła tzw. zasada jednej renty i wniosek o przyznanie prawa do świadczenia nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419