Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Uposażenie funkcjonariusza policji

Pod pojęciem uposażenia należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku (art. 5 ust. 1 ustawy z 18.2.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...

Emerytura żołnierza zawodowego

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), w brzmieniu sprzed zmiany dokonanej...

Wypadek przy pracy a spożywanie alkoholu

Okoliczności konkretnej sprawy decydują o tym, czy spożywanie alkoholu w czasie i miejscu świadczenia pracy lub w drodze z pracy do domu prowadzi do zerwania normatywnego związku z pracą lub z...

Odpowiedzialność za zaległości składkowe

Przepis art. 32 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) – także w brzmieniu obowiązującym do 1.1.2010 r. przed zmianą dokonaną przez...

Dopuszczalność drogi sądowej

W sprawie z odwołania od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji tego Biura podjętej po 1.1.1999 r. droga sądowa przed sądem powszechnym jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419