Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Odbywanie aplikacji radcowskiej a studia w szkole wyższej

Odbywanie aplikacji radcowskiej nie może być uznane za „studia w szkole wyższej” w rozumieniu art. 68 ust. 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.jedn.:...

Przesłanki ustalenia przez ZUS ponownego zobowiązania

Z treści art. 83a ust. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn: Dz.U. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) wynika jednoznacznie, że przesłanką ponownego ustalenia zobowiązania mogą...

Przesłanki nabycia prawa do emerytury

Osobą uprawnioną do emerytury w rozumieniu art. 18 ust. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest osoba, która spełnia wszystkie przesłanki...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419