Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Z treści art. 39 KP wynika, że ochroną przed wypowiedzeniem objęty jest pracownik, który z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego odpowiedniego dla swojego rodzaju zatrudnienia będzie miał na mocy...

Ocena żądania przez sąd II instancji

Sąd II instancji musi samodzielnie dokonać jurydycznej oceny żądania i skonfrontować ją z zaskarżonym orzeczeniem oraz stojącymi za nim motywami. Wyrok SN z 15.9.2011 r., II UK 30/11 ...

Brak rokowań odzyskania zdolności do pracy

Zasadą jest orzekanie o niezdolności do pracy na okres nie dłuższy niż 5 lat. Brak rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu obliguje do orzeczenia niezdolności na czas dłuższy. ...

Prawo do wcześniejszej emerytury

Przepisy prawa ubezpieczeń społecznych mają charakter norm bezwzględnie obowiązujących, co oznacza, że instytucja tzw. wcześniejszej emerytury podlega ścisłej wykładni. Wyrok SN z 12.7.2011 r., II UK...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419