Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy powinna być oceniana przez pryzmat sumy stwierdzonych schorzeń. Najbardziej miarodajna jest wówczas łączna opinia biegłych. Wyrok SN z 18.1.2012 r., II UK 83/11 Przewodniczący...

Renta rodzinna po śmierci dziecka

Renta rodzinna po śmierci dziecka przysługuje rodzicom tylko wtedy, gdy sami nie mogli sobie zapewnić utrzymania i dziecko bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się do ich utrzymania. Wyrok SN z...

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Z treści art. 39 KP wynika, że ochroną przed wypowiedzeniem objęty jest pracownik, który z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego odpowiedniego dla swojego rodzaju zatrudnienia będzie miał na mocy...

Ocena żądania przez sąd II instancji

Sąd II instancji musi samodzielnie dokonać jurydycznej oceny żądania i skonfrontować ją z zaskarżonym orzeczeniem oraz stojącymi za nim motywami. Wyrok SN z 15.9.2011 r., II UK 30/11 ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450