Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Renta rodzinna po osobie uznanej za zmarłą

Artykułu 129 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie można wykładać zgodnie z jego dosłownym brzmieniem w szczególnej sytuacji ubiegania się o rentę rodzinną po osobie, która została uznana za...

Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach

1. W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych zainteresowany świadczeniem ma wykazać fakty uzasadniające jego prawo (art. 232 KPC, art. 6 KC). 2. Świadectwo wykonywania pracy w szczególnych...

Wniosek o rentę

Obowiązkiem organu rentowego – na etapie postępowania administracyjnego – jest potraktowanie odwołania powołującego się na pogorszenie stanu zdrowia po dniu wydania decyzji jako kolejnego wniosku o...

Składka na społeczne ubezpieczenie wypadkowe – cz. II

Sławomir Graboń

Składki na ubezpieczenie społeczne stanowią istotny element obecnego systemu ubezpieczeń społecznych. Odgrywają decydującą rolę przy ustalaniu wymiaru świadczeń ubezpieczeniowych. Cechują się także...

Policyjna renta inwalidzka

Pobieranie policyjnej renty inwalidzkiej III grupy (art. 19 w zw. art. 20 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy) nie wyłącza prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2022
Liczba tekstów: 2450