Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach

1. W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych zainteresowany świadczeniem ma wykazać fakty uzasadniające jego prawo (art. 232 KPC, art. 6 KC). 2. Świadectwo wykonywania pracy w szczególnych...

Wniosek o rentę

Obowiązkiem organu rentowego – na etapie postępowania administracyjnego – jest potraktowanie odwołania powołującego się na pogorszenie stanu zdrowia po dniu wydania decyzji jako kolejnego wniosku o...

Składka na społeczne ubezpieczenie wypadkowe – cz. II

Sławomir Graboń

Składki na ubezpieczenie społeczne stanowią istotny element obecnego systemu ubezpieczeń społecznych. Odgrywają decydującą rolę przy ustalaniu wymiaru świadczeń ubezpieczeniowych. Cechują się także...

Policyjna renta inwalidzka

Pobieranie policyjnej renty inwalidzkiej III grupy (art. 19 w zw. art. 20 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy) nie wyłącza prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu...

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy powinna być oceniana przez pryzmat sumy stwierdzonych schorzeń. Najbardziej miarodajna jest wówczas łączna opinia biegłych. Wyrok SN z 18.1.2012 r., II UK 83/11 Przewodniczący...

Renta rodzinna po śmierci dziecka

Renta rodzinna po śmierci dziecka przysługuje rodzicom tylko wtedy, gdy sami nie mogli sobie zapewnić utrzymania i dziecko bezpośrednio przed śmiercią przyczyniało się do ich utrzymania. Wyrok SN z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2021
Liczba tekstów: 2419