Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Utrata źródła zarobkowania w wieku zbliżonym do emerytalnego nie jest wystarczającą przesłanką prawa do świadczenia przedemerytalnego. Wyrok SN z 3.7.2012 r., II UK 323/11 Przewodniczący Sędzia SN...

Praca tymczasowa

1. Zastosowanie przepisu art. 22 § 11 KP nie jest wyłączone do zatrudnienia osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego (art. 26 ust. 2 ustawy z 9.7.2003 r. o...

Utrata możliwości wykonywania pracy zarobkowej

Do stwierdzenia niezdolności do pracy decydująca jest utrata możliwości wykonywania pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu przy braku rokowania odzyskania zdolności do pracy po...

Osobiste wykonywanie obowiązków pracowniczych

Odstąpienie od osobistego wykonywania obowiązków pracowniczych (kierowcy) i kontynuowanie podróży w charakterze pasażera stanowi zerwanie związku z pracą. Wyrok SN z 8.5.2012 r., II UK 253/11 ...

Postępowanie w sprawie zasiłku chorobowego

Pracodawca nie jest organem prowadzącym postępowanie w sprawie zasiłku chorobowego. Przekazuje jedynie do ZUS zaświadczenie lekarskie dostarczone mu przez pracownika. Wyrok SN z 22.5.2012 r., II PK...

Umowa o pracę nakładczą

Umowa o pracę nakładczą tylko wtedy stanowi tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym, gdy zarówno w chwili jej zawarcia, jak i na każdym etapie jej realizacji, zapewnia wykonawcy co najmniej 50%...

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Ustawodawca nie uzależnił prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy od sytuacji na rynku pracy i związanego z nią braku możliwości podjęcia zatrudnienia. Wyrok SN z 12.4.2012 r., II UK 219/11 ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2022
Liczba tekstów: 2440